Διασυνοριακό Διαμετακομιστικό Εμπορικό Κέντρο
Προμαχώνας Σερρών

Διασυνοριακό Διαμετακομιστικό Εμπορικό Κέντρο